famet saOferty pracy GRUPY FAMET

FAMET S.A.- najnowocześniejsza firma w swojej branży, jeden z największych pracodawców oraz najdynamiczniej rozwijająca się w regionie,
dająca możliwość rozwoju zawodowego, szkoleń, awansów oraz atrakcyjnego wynagrodzenia oferuje:

pracę na stabilnych warunkach
w oparciu o umowę o pracę
możliwość podjęcia pracy dla osób
prowadzących działalność gospodarczą
pełne zabezpieczenie socjalne
i ubezpieczeniowe
pomoc w podjęciu zatrudniania
dla cudzoziemców
dodatkowa prywatna opieka medyczna możliwość odbycia praktyk i staży
staze.praktyki@famet.com.pl
możliwość skorzystania
z bazy noclegowej
możliwość skorzystania
z bazy gastronomicznej

AKTUALNE OFERTY PRACY GRUPY FAMET W LOKALIZACJACH:

Kędzierzyn-Koźle Jędrzejów Kępno Opole Annopol Nysa

wybrana lokalizacja:

 Kędzierzyn-Koźle

UWAGA

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do przesyłanych ofert:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAMET S.A. zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się z Informacją dla osób ubiegających się o pracęw FAMET S.A., na stronie www.famet.com.pl
"


Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy. Jeżeli Pani/Pan chce abyśmy zachowali Pani/Pana aplikację na potrzeby przyszłych rekrutacji na okres 24 miesięcy prosimy o dopisanie dodatkowo następującej zgody:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAMET S.A. zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji "


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w FAMET S.A.
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka FAMET S.A. z siedzibą w 47-225 Kędzierzyn-Koźle przy ul. Szkolna 15a, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora, prosimy o kontakt na adres e-mail: ochrona.danych.osobowych@famet.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Spółce oraz w spółkach należących do Grupy FAMET.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą spółki należące do Grupy FAMET.
 5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917), art. 6 ust. 1a, 1b, 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji w spółce lub w spółkach należących do Grupy FAMET. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy i innych ustawach (wg. wskazań konkretnego ogłoszenia) przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził Pani/Pan przekazując nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.  
 7. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody.
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy i po tym okresie zostaną usunięte. Jeżeli wyraził Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych na potrzeby przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane będą przechowywanie przez okres 24 miesięcy.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO KONTAKTU Z WYBRANYMI KANDYDATAMIDział Spraw Pracowniczych


SZCZEGÓŁY OFERTY:
wymagania:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów wykonawczych,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • dobra organizacja pracy, dokładność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
zakres obowiązków:
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk zawodowych i staży uczniów i studentów,
 • obsługa procesów rekrutacyjnych: przyjmowanie, analiza i dystrybucja aplikacji kandydatów do pracy, praktykantów i stażystów,
 • czynności związane z zatrudnianiem cudzoziemców,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników,
 • wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo – płacowym,
 • sporządzanie i korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik,
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, zestawień na potrzeby GUS,
 • prowadzenie spraw emerytalno – rentowych,
 • sporządzanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców,
 • przygotowanie raportów i zestawień,
 • archiwizacja dokumentów.

oferujemy:

 • pracę na stabilnych warunkach w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • zabezpieczenie socjalne i ubezpieczeniowe,
 • dodatkową prywatną opiekę medyczną.

Kontakt:

 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152 lub 77 40 52 144

 

 

 


Dział Eksportu - Europa Zachodnia


SZCZEGÓŁY OFERTY:
wymagania:
 • wymagane wykształcenie wyższe techniczne (lub wyższe ze średnim technicznym)
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • dobra znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania MS Office,
 • dyspozycyjność
Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152

Dział Księgowości


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • znajomość przepisów podatkowych i rachunkowych
 • doświadczenie w pracy w księgowości w firmie produkcyjnej
 • umiejętność pracy w zintegrowanym systemie informatycznym
Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 144

Grupa Pracowników Magazynowych


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • uprawnienia II S do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek sterowane z poziomu roboczego,
 • uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych (widłowych).

Obowiązki:

 • załadunki i rozładunki materiałów,
 • transport wewnętrzny,
 • dbanie o porządek w magazynie i wiatach magazynowych.
Kontakt:
 • CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152

Wydział Rur Żebrowanych


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • wykształcenie w zawodzie tokarz,
 • mile widziane doświadczenie.
Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 144

Dział Planowania i Realizacji Produkcji oraz Sprzedaży Krajowej


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,
 • podstawowa znajomość rysunku technicznego,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania MS Office,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość języków obcych mile widzialna.
Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe ekonomiczne ( preferowany kierunek rachunkowość),
 • minimum 5 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych (CIT, VAT) – warunek konieczny,
 • ugruntowana wiedza ogólnoksięgowa obejmująca zagadnienia z wszystkich obszarów rachunkowości,
 • doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • biegłość w posługiwaniu się zintegrowanymi systemami informatycznymi klasy ERP oraz doskonała obsługa pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy

Wymagania:

 • pełny nadzór nad prowadzoną księgowością spółki,
 • nadzór nad procesem zamykania okresów obrachunkowych i przygotowywaniem danych i informacji do sporządzania sprawozdań finansowych spółki,
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych oraz sporządzaniem deklaracji podatkowych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • stałe usprawnianie procesów księgowych,
 • udział w sporządzaniu rocznych i okresowych sprawozdań finansowych
Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152

Dział Zakupów


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (techniczne będzie dodatkowym atutem),
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • komunikatywność,
 • znajomość obsługi programów MS Office,
 • samodzielność, kreatywność, przejawianie inicjatywy w pracy,
 • dobra organizacja, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie ofert,
 • Przygotowywanie zamówień materiałów,
 • Monitorowanie i analiza dostaw materiałów,
 • Analiza opracowań materiałowych pod kątem zakupu materiałów,
 • Obsługa i monitorowanie zgłoszeń reklamacyjnych kierowanych do dostawców
 • Staranne archiwizowanie dokumentów oraz korespondencji wynikających z codziennej, realizacji zadań zakupowych,
 • Stałe monitorowanie stanów magazynowych materiałów.

Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152

Dział Technicznego Przygotowania Produkcji


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • doświadczenie w programowaniu maszyn CNC,
 • mile widziana umiejętność opracowania technologii obróbki skrawaniem,
 • mile widziana znajomość oprogramowania EdgeCAM,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152

Dział Technicznego Przygotowania Produkcji


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe;
 • znajomość rysunku technicznego;
 • obsługa komputera, mile widziana znajomość AutoCad;
 • podstawy znajomości materiałów konstrukcyjnych dla branży maszynowej oraz konstrukcji spawanych.
Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152

Dział Technicznego Przygotowania Produkcji


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • znajomość rysunku technicznego;
 • obsługa komputera, znajomość programu AutoCad;
 • znajomość procesów technologicznych stosowanych przy budowie maszyn i wykonywaniu konstrukcji spawanych.
Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152

Dział Kontroli Jakości


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechanika i budowa maszyn, spawalnictwo, inżynieria produkcji.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (drugi język mile widziany).
 • Doświadczenie minimum 3 lata na stanowisku Kierownika Kontroli Jakości lub Szefa Kontroli Jakości w zakładzie produkcyjnym zajmującym się produkcją konstrukcji stalowych lub urządzeń ciśnieniowych.
 • Znajomości przepisów i norm związanych z w/w branżami.
 • Znajomości czytania rysunku technicznego.
 • Dyspozycyjność, zaangażowanie, kreatywność przy wprowadzaniu nowych metod kontroli jakości wyrobów.
 • Prawo jazdy kategorii B (mile widziane).
Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152

Dział Dział Utrzymania Ruchu


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: elektronika, automatyka, mechatronika),
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność szybkiego i samodzielnego podejmowania decyzji w warunkach stresu,
 • prawo jazdy kat. „B”.

Obowiązki:

 • planowanie i organizowanie przeglądów okresowych, remontów oraz napraw maszyn i urządzeń,
 • utrzymywanie infrastruktury technicznej w należytym stanie,
 • nadzór nad uruchomieniem nowych maszyn i urządzeń oraz dopuszczeniem ich do produkcji,
 • generowanie, prowadzenie i archiwizowanie niezbędnej dokumentacji maszyn i urządzeń,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów, zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących podległej komórki organizacyjnej,
 • analizowanie przyczyn powstawania awarii oraz wdrażanie działań prewencyjnych.
Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152

Dział Dział Utrzymania Ruchu


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: elektronika, automatyka, mechatronika),
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność szybkiego i samodzielnego podejmowania decyzji w warunkach stresu,
 • prawo jazdy kat. „B”.

Obowiązki:

 • planowanie i organizowanie przeglądów okresowych maszyn i urządzeń,
 • generowanie, prowadzenie i archiwizowanie niezbędnej dokumentacji maszyn i urządzeń,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów, zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących podległej komórki organizacyjnej.
Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152

Dział Dział Utrzymania Ruchu


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe (preferowany kierunek: techniczny),
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. „B”.

Obowiązki:

 • utrzymywanie infrastruktury technicznej w należytym stanie,
 • generowanie, prowadzenie i archiwizowanie niezbędnej dokumentacji maszyn i urządzeń,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów, zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących podległej komórki organizacyjnej.
Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152

Dział Kontroli Jakości


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne o kierunku związanym z mechaniką i budową maszyn, spawalnictwem, inżynierią produkcji.
 • Znajomość czytania rysunku technicznego.
 • Dyspozycyjność.
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi jak: taśma pomiarowa, średnicówka, mikrometr, suwmiarka.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania Ms Office do przygotowywania dokumentów jakościowych.
 • Komunikatywna znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.
 • Prawo jazdy kategorii B (mile widziane).
Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152

Dział Kontroli Jakości


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne o kierunku związanym z mechaniką i budową maszyn, spawalnictwem, inżynierią produkcji.
 • Znajomość czytania rysunku technicznego.
 • Posiadanie certyfikatów badacza NDT w metodach VT, PT, MT, RT, UT, wg. PN-EN ISO 9712 (EN 473 możliwe różne warianty).
 • Dyspozycyjność.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania Ms Office do przygotowywania dokumentów jakościowych.
 • Komunikatywna znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.
 • Prawo jazdy kategorii B (mile widziane)
Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152

Biuro Inżynierskie


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o specjalności:
  - budowa maszyn i aparatury a zwłaszcza dla przemysłu chemicznego i energetyki
  - inżynieria chemiczna - procesowa
 • znajomość języka angielskiego
 • obliczenia procesowe (cieplno-przepływowe) i wytrzymałościowe wymienników ciepła i chłodnic powietrznych oraz innej aparatury ciśnieniowej (oprogramowanie ASPEN, HTRI, Codeware, VVD, Microprotol),
 • konstruowanie aparatury ciśnieniowej (oprogramowanie Inventor-3D, ACAD),
 • modelowanie i projektowanie konstrukcji stalowych (oprogramowanie Autodesk Robot Structural Analisys),
 • atut - dodatkowa znajomość języka niemieckiego
Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152

Biuro Inżynierskie


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o specjalności:
  - budowa maszyn i aparatury a zwłaszcza dla przemysłu chemicznego i energetyki
  - inżynieria chemiczna - procesowa
 • znajomość języka angielskiego
 • opracowania technologiczne i materiałowe dla produkcji aparatury,
 • przygotowania specyfikacji i zestawień do zakupów materiałów , 
 • pozyskiwanie i analiza ofert na dostawy materiałów.
 • atut - dodatkowa znajomość języka niemieckiego
Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152

Wydział Przygotowania Produkcji


SZCZEGÓŁY OFERTY:

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe
 • uprawnienia kategorii T 
 • mile widziane uprawnienia do obsługi wózka widłowego i suwnicy z poziomu roboczego II S 
 • możliwość przyuczenia na w/w stanowiska
Kontakt:
 • List motywacyjny oraz CV prosimy o przesyłanie na adres: praca@famet.com.pl
 • lub kontakt telefoniczny
  pod nr tel.: 77 40 52 034 lub 77 40 52 152