famet sa

PLENDERU


FAMET NOWYM PARTNEREM „ŻEGLUGI”
FAMET S.A. nowym partnerem Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie – Koźlu. 

Od 2012 r. Famet S.A. współpracuje z Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie - Koźlu w organizaji praktycznej nauki zawodu oraz przyjmuje uczniów na miesięczne praktyki zawodowe.
13 czerwca 2017r.  Prezesa Zarządu Famet S.A. pan Janusz Przybyła podpisał Umowę Patronacką z dyrektor szkoły panią Agnieszką Kossakowską. W myśl Umowy Famet S.A. obejmie patronatem uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, zobowiązując się do organizowania zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.
Na zajęciach z kształcenia praktycznego na terenie Zakładu Produkcyjnego Nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu  uczniowie nabywają niezbędne umiejętności z zakresu ślusarstwa oraz obróbki skrawaniem, zarówno tradycyjnej, jak i maszyn CNC. Uczący się w zawodzie o podbudowie ślusarz odbywają również podstawowy kurs spawania ukończony egzaminem państwowym.
Dodatkowym atutem nowego etapu współpracy jest ufundowanie przez Famet S.A stypendium naukowego dla najzdolniejszych uczniów.