famet sa

PLENDERU


Udział w Targach Pracy na Politechnice LubelskiejFAMET S.A. na XVIII edycja targów pracy z cyklu „Inżynier na rynku pracy” Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny.

21 listopada 2017 r. Przedstawiciele Działu Spraw Pracowniczych Famet S.A. z Kędzierzyna – Koźla oraz Dyrekcja Zakładu Produkcyjnego Nr 5 w Annopolu wzięli udział w targach pracy z cyklu „Inżynier na rynku pracy”, organizowanych przez Politechnikę Lubelską.
Targi zorganizowane były w formie stoisk informacyjnych pracodawców oraz instytucji rynku pracy. Studenci i absolwenci mieli szansę uzyskania bezpośrednich informacji dotyczących rynku pracy, zasad rekrutacji pracowników oraz wymogów odnośnie potencjalnych kandydatów do pracy.
Targi umożliwiły bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi, zainteresowanymi zdobywaniem nowych doświadczeń dokonanie wstępnej rekrutacji kandydatów do pracy.
Stoisko Famet S.A. cieszyło się dużym zainteresowaniem. Odwiedzali nas studenci i absolwenci zainteresowani pracą w naszych Zakładach na terenie całego kraju. Pytano nas o kwalifikacje, charakter pracy na danym stanowisku, a także sprawy pracownicze.
Spotkanie zaowocowało wieloma aplikacjami i pozwoliło przybliżyć charakter firmy lokalnemu społeczeństwu.