famet sa

PLENDERU


Famet S.A. kolejny raz uczestnikiem Targów Pracy na Politechnice Opolskiej21 marca 2018r. w „Łączniku” Politechniki Opolskiej odbyły się X Targi Pracy, na których studenci i absolwenci mieli okazje spotkać się z pracodawcami. Nasza firma – reprezentowana przez osoby z Biura Inżynierskiego oraz Działu Spraw Pracowniczych – spotkała się z dużym zainteresowaniem. Młodzi ludzie, rozpoczynający karierę zawodową zainteresowani byli szczególnie zakresem obowiązków i prac projektanta/konstruktora. Natomiast studenci dogłębnie wypytywali o możliwość i warunki odbycia praktyk studenckich w zakładach w Opolu, Kędzierzynie – Koźlu jak i w Biurze Inżynierskim w Nysie. Nasi pracownicy rzeczowo wyjaśniali wszystkie wątpliwości.