famet sa

PLENDERU


Spotkanie w Strzelcach Op.


Przedstawiciele Famet S.A. wzięli udział w organizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki spotkaniu z uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2". W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia (dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa) oraz technikum. Famet S.A. reprezentowali: pracownik Biura Inżynierskiego oraz Działu Spraw Pracowniczych. Młodzi ludzie wysłuchali krótkiej historii zakładów oraz zostali zapoznani z profilem produkcji i działalności firmy. Zadawali wiele pytań dotyczących naszych produktów i sposobu ich wytwarzania. Były pytania o park maszynowy, zakłady produkcyjne oraz stanowiska pracy i możliwości zatrudnienia oraz odbycia praktyk zawodowych. Cieszymy się, że mogliśmy przybliżyć naszą firmę uczniom poszerzając ich wiedzę o solidnego pracodawcę na lokalnym rynku pracy jakim jest Famet S.A.